Simboost - ניהול סימולציות למידה

Please enable JS

SIMBOOST - הכשרת עובדים

העולם העסקי מכשיר עובדים לחלקים הפרקטיים של התפקיד ומאמנם לרכישה ולשיפור של מיומנויות רכות.

אנשי ארגונים עסקיים הם בדרך כלל בעלי השכלה אקדמית בתחומים כלכליים: ראיית חשבון, כלכלה ומנהל עסקים. יש פער גדול בין הידע התיאורטי שרכשו בלימודיהם לבין היכולת האישית ליישם ידע זה בשטח. תהליכי מכירה, משא ומתן והצגת עמדה מצריכים כישורים רבים שניתן לרכוש רק בעזרת תרגול מעשי. מרכזי הסימולציה הארגוניים משתלבים בחטיבת ההדרכה ומאפשרים סביבה סטרילית לטעויות וללמידה מתוך ניסיון, התבוננות, צפייה אקטיבית והשתתפות בתחקיר קבוצתי.

SimBoost - נותנת מענה מלא לכל האתגרים הטכנולוגיים בהפעלת מרכז סימולציה ארגוני.
לוגו בנק לאומי

בנק לאומי

מרכז סימולציה בנק לאומי
במרכז ההדרכה של בנק לאומי פועל בהצלחה מזה מספר שנים מרכז סימולציה שבו עובדי הבנק מתנסים בתרחישים שונים מעולם הבנקאות. את המרכז מנהלת מערכת ממוחשבת שמצלמת ומקליטה את ההתנסויות באופן אוטומטי.
התרגילים נערכים בהשתתפות שחקנים מקצועיים המסייעים לעובדים לחוות מצבים הקרובים למציאות. בסיום ההתנסויות, העובדים צופים במליאה בקטעים נבחרים ומקבלים משוב מפורט מהמנחה ומהעובדים האחרים. הפעילות מתבצעת בעזרת תכנת SimBoost שברלה התקינה ומפעילה עבור הבנק באופן שוטף. בנק לאומי נבחר על ידי ארגון EMG (Elearning Media Group) כאחד מ-100 הארגונים המובילים בעולם בתחום למידה חדשנית, על הקמת סימולטור ההדרכה - מרחב מבוסס טכנולוגיה חדשנית לאימון מכירה באמצעות תקשורת בינאישית ולשיפור חוויית הלקוח.
לוגו בנק הפועילם

בנק הפועלים

מרכז סימולציה בנק הפועלים
בימים אלה מוקם מרכז סימולציה בשיתוף עם חברת בריז.
לוגו הקריה האקדמית אונו

הקריה האקדמית אונו

מרכז סימולציה הקריה האקדמית אונו
מרכז הסימולציה הפועל בקריה האקדמית אונו מקיים תוכניות לימודים שמטרתן להכין את הסטודנטים לקראת השתלבות בשוק העבודה תוך הקניית כלים פרקטיים לקריירה שבה יבחרו.
המרכז מאפשר התנסויות בדיסציפלינות השונות בסביבה מדמה מציאות, קבלת משוב מקצועי וייעול חוויית הלמידה. ברלה תכננה, התקינה ומלווה את פעילות המרכז בכל הקשור לצדדים הטכניים המיושמים בעזרת מערכת SimBoost. ב-2016, זכתה הקריה האקדמית אונו בפרס "IT Awards 2016" מטעם "אנשים ומחשבים" על הקמת מרכז הסימולציה הממוחשב בקמפוס המכללה.