Simboost - ניהול סימולציות למידה

Please enable JS

SIMBOOST המוצר

תחקור

במקרים רבים, תחקור האימון הוא המרכיב החשוב ביותר בהליך הלמידה בעזרת סימולציה. המודול מאפשר להציג למתאמנים קטעי וידאו ממוקדים שנבחרו על בסיס ניתוח כל נתוני התרגיל והמטרות שלו. התחקיר מוכן להצגה מייד בסיום האימון ללא צורך בעריכה.

הפעלה

מערכת הפעלה מרכזית מאפשרת גמישות בהפעלה בו-זמנית של מספר רב של אזורי סימולציה. המודול מציג למדריך את כל פרטי המידע הנחוצים לו ותומך בתהליכים אוטומטיים, ובהם חיבור לכריזה אוטומטית ולשליטה במתקני המבנה.

ניהול

להפעלה יעילה של מרכז סימולציה תוך כדי ניצול שיטתי של משאבי המרכז, הפקת אימונים ברמה גבוהה ושימור הידע המקצועי, נחוץ תכנון מדויק ובסיס נתונים טוב. מודול הניהול מאפשר ניהול של כל המשאבים הפיזיים במרכז כגון החדרים, המצלמות, המיקרופונים, הסימולטורים והציוד המתכלה והן את ניהול הפעילויות והאנשים במרכז: לוחות הזמנים, פרטי המשתתפים, הצופים והמדריכים, התרחישים ועוד. בעזרת הפקת דוחות שונים, ניתן למקסם את ניצול המשאבים במרכז.

פורטל

פורטל משתמשי המערכת מאפשר פעילות גם מחוץ למרכז הסימולציה - דרך האינטרנט או דרך הרשת הארגונית. הפורטל מאפשר תכנון תרחישים, רישום לפעילויות, שיבוץ אנשי צוות, צפייה בתחקירים, מתן ציון, תחקיר אישי למתאמן ואפשרות שידור וידאו ב-Stream.

ייצוא סרטים

המודול תומך ביצוא סרט בפורמט סטנדרטי לצפייה ללא המערכת. הסרט נערך באופן אוטומטי ויכול לכלול פעילות מלאה או נקודות עניין בלבד, מצלמה ראשית או כמה מצלמות בו-זמנית, נתונים נוספים מהתרגיל והערות כתובות למתאמן.

משובים

לכל תרחיש ניתן לצרף משוב מתאים למשתתפים. המערכת תומכת במגוון רב של אמצעים להפעלת המשוב – Online/Offline, בעזרת PC, טאבלט, טלפון אישי או דרך פורטל המשתתפים.

תדרוך

המערכת מאפשרת בנייה אוטומטית של תדריך לקראת אימון. התדריך נבנה על בסיס מטרות האימון, התרחישים המתוכננים ומאפייני המתאמנים, וכולל: מסקנות מאימונים קודמים, חומר רקע לתרחישים הקרובים וקטעי וידאו קצרים מתוך תחקירים של אותם מתאמנים שבוצעו בעבר.

שילוט

ניתן להציב בשטח המרכז מסכים להכוונת המתאמנים והצוות בין הפעילויות. המסכים מציגים מידע על האימון ומיקומם הפיזי מותאם למתקנים השונים במרכז.

מחולל דוחות

מלבד הדוחות הרבים הקיימים במערכת, באפשרות צוות המרכז להפיק דוחות חדשים בהתאם לצרכים משתנים. כל נתוני הפעילות נשמרים בבסיס נתונים מרכזי וניתנים לאחזור בעזרת מחולל הדוחות.

איכון ומעקב מצלמות

במתחם אימונים מרובה זירות, בעזרת פריסת מצלמות ואנטנות בחדרים השונים וצמידי זיהוי למתאמנים – ניתן לקבל תצוגה רציפה של האימון, הכוללת את תנועת המתאמנים בין החדרים. המודול מאפשר שליטה מלאה בהפעלה האוטומטית של הפעילות על ידי ניטור מתמיד של כל המשתתפים.

מדיה נלווית לתרחיש

המודול מאפשר טעינה והקפצה אוטומטית של קבצי מדיה שישמשו עזרים משלימים ומעשירים לתרחיש, כדוגמת תמונות תפאורה וקבצי נתונים רלוונטיים לנושא הפעילות.

הפעלה מהירה עם שלט

בפעילות שבה המדריך צריך להיות נוכח עם המתאמנים ואין באפשרותו לשבת ליד עמדת הפעלה או להחזיק טאבלט, המודול מאפשר הפעלה בסיסית של המערכת בעזרת שלט אלחוטי: תחילה וסיום הקלטה, סימון נקודות לתחקיר תוך כדי הפעילות והפעלת מודול התחקור.

שו"ב מבנה וכריזה

לתפעול יעיל וחסכוני של הפעילות, המודול מאפשר שליטה על פי תכנון מוקדם על מתקני המבנה כדוגמת תאורה, תריסים חשמליים, דלתות, מכונת עשן, מזגן ומערכת כריזה ואפקטים קוליים בזמן התרגול.