Simboost - ניהול סימולציות למידה

Please enable JS
 

סרטוני הדגמה

כבר אמרנו שאין כמו למידה בעזרת וידאו... קבלו הצצה על איך זה קורה בשטח.

מ.ט.ס איכילוב

אריאל

כנס רפואת חירום

הקריה האקדמית אונו

בנק לאומי

האקדמית עמק יזרעאל

המכללה הלאומית לשוטרים

המכללה הלאומית לשוטרים

Simteam - סדנת תחקור בעזרת סימולציה

מכללת אחווה- מרכז סימולציה לחינוך

IMSH 2020

מרכז סימולציות למיומנויות בין-אישיות באוניברסיטת אריאל

מרכז סימולציה מסר