Simboost - ניהול סימולציות למידה

Please enable JS

SIMBOOST להכשרת צוותי חינוך והוראה

תהליך הכשרת מורים וצוותי הוראה כולל פיתוח כישורים רבים שמחייבים התנסות מעשית. מרכזי הסימולציה בתחום החינוך מאפשרים למורים להתנסות בסביבה סטרילית ובתרחישי קיצון.

מערכת סימבוסט מאפשרת למנחי סדנאות בתחומי החינוך השונים ליצור תהליך למידה מלא, הכולל משוב ותחקור מבוססי וידאו, זאת ללא הכשרה טכנולוגית וללא צורך באנשים טכניים שילוו את הפעילות.

בחלק מהסדנאות, מנחה הקבוצה מנהל את כל מערך ההקלטה, מבצע סימון של הנקודות לתחקיר ולצפייה חוזרת ממוקדת, זאת בעזרת שלט רחוק בלבד.
לוגו מכללת אחוה

מכללת אחוה

מרכז סימולציה מכללת אחוה
במרכז הסימולציה של מכללת אחוה, סטודנטים להוראה ולחינוך מתנסים בסיטואציות יומיומיות המתרחשות בין מורה ותלמיד, מורה והורה, גננת וסייעת, מנהלת ומורה ועוד. המרכז משמש גם את משרד החינוך להשתלמויות של מורים.
לוגו שאנן

שאנן - המכללה האקדמית לחינוך

מרכז סימולציה שאנן
מרכז הסימולציה של מכללת שאנן שבצפון משמש להכשרת סטודנטים להוראה וכן להשתלמויות של מורים מטעם משרד החינוך.
לוגו סמינר הקיבוצים

סמינר הקיבוצים

מרכז סימולציה סמינר הקיבוצים
מרכז סימולציה ואמפתיה הפועל בפקולטה לחינוך של מכללת סמינר הקיבוצים משלב מספר גישות פדגוגיות לשימוש בווידאו בתהליך הכשרה של צוותי הוראה.
לוגו פסגה

פסג"ה תל אביב

מרכז סימולציה פסגה
לוגו בית ברל

בית ברל

מרכז סימולציה בית ברל
לוגו הקריה האקדמית אונו

הקריה האקדמית אונו

מרכז סימולציה הקריה האקדמית אונו