Simboost - ניהול סימולציות למידה

Please enable JS

SIMBOOST שירותים מקצועיים למרכזי סימולציה

 • תכנון והקמה של מרכזי סימולציה

  ייעוץ לתכנון המרכז בדגשים על: זרימת התנועה במרכז, תאורה, אקוסטיקה, תשתיות – רשת, חשמל, מיקומי מצלמות, מיקרופונים וציוד קצה.

 • הספקה והתקנה של החומרה

  לחברה ניסיון רב עם רכיבי A/V מסוגים שונים, עם האינטגרציה שלהם בתוכנה וכן בהתקנה מיטבית שלהם במרכז הסימולציה.

 • הטמעה טכנולוגית

  ליווי צוות המרכז מטעם הלקוח עד להפעלה עצמאית של המתקנים ובכלל זה: התקנות, קורסים למפעילים השונים, קורס טכנאים, מסירת תיעוד של מודולי המערכת.

 • הטמעה מתודולוגית

  הדרכת מרצים/מנחים מטעם הלקוח להפעלה מיטבית בהיבטים המתודולוגיים: התנסות בסימולציה ובתחקיר, פיתוח תוכנית הכשרה מבוססת סימולציה בעזרת וידאו, כתיבת תרחישים, תצפית ועיבוד הממצאים, עריכת תחקיר מבוסס וידאו, הערכה בעזרת סימולציה.
  simba metodology

 • ליווי צוותי הפעלה

  החברה מספקת צוות מטמיעים/מפעילים לליווי שוטף של הפעילויות במרכז לצורך פתרון תקלות מיידי, הדרכה לשימוש מיטבי במערכת ועוד.

 • שחקנים

  השמת שחקנים מקצועיים בוגרי בתי ספר למשחק שעברו הכשרה נוספת לעבודה במרכזי סימולציה. השחקנים אף מקבלים הכשרה ספציפית לתרחישי הלקוח לקראת כל יום פעילות בתיאום עם המנחה במרכז.